| Turkish | English | French | Deutsch | Russian | Persian
Ana Sayfa SMS-TORK Proje & Proses Aktüatör & Aksesuar Solenoid Vana, doğalgaz Endüstriyel Valfler Ölçü Kontrol Servis İ.K. İletişim ürün arama

 • TORK, pinch vana, pnömatik glop vana, patlaç valfler imizi BETON 2014 Fuarında sergiledik
 • TORK, doğalgaz regülatör, mekanik debrem cihazı, solenoid vana , gaz a SODEX 2014 Fuarında sergiled
 • diyaframlı basınç şalterleri
 • pakkens manometre termometre satışlarımız başlamıştır
 • Katı ve partiküllü , maddelerde atex belgeli seviye şalterleriyle seviye ölçümü
 • Üç yollu pnömatik pistonlu glope vana
 • Valve World fuarında ürünlerimiz , solenoid vana, pnömatik aktüatör, kelebek vana, sergiledik. 2014.
 • ELİMKO bayii, SMS A.Ş. Ölçü Kontrol cihazları İstanbul ana bayilerindendir.
 • TORK, KONMAK 2013 FUARINA KATILDI !
 • TORK, WIN (WORLD OF INDUSTRY) 2013 OTOMASYON FUARINA KATILDI !
 •  
  YENİ ÜRÜN TANITIM..
  S9183 (TORK -PSV) Serisi Yüksek Basınç Solenoid Valfleri
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TORK SOLENOİD VANA ANA SERİ ÇEŞİTLERİ
  Değerli ziyaretcimiz, değerli müşterimiz solenoid valfler kullanım alanlarına göre sınıflandırılmış serilerden oluşur
  TORK solenoid valflerimiz %100 yerli imalat olup Üniversitelerimiz - firmamız AR-GE işbirliği ile gelistirilmiştir GERİ
                          G E N E L   M A K S A T   S E R İ   S O L E N O İ D  V A L F L E  R
   

  S1010 (TORK-GP) Serisi, Genel Maksat tip N.K.,N.A
  Solenoid Vana
  , 2 ve 3 yollu 

  S1073 Serisi Genel
  Maksat tip , N.K.
  Solenoid Valfler
  , 2 yollu 

  S1020 (TORK - GZ ) serisi
  Sıfır Fark Basınç, TORK Solenoid Valfler,N.K, N.A 
   

  S1030 (TORK-GL) Genel Maksat Solenoid Vana, Full orifisli NA , N.K pozisyon 


  hava su, inert gaz için
  Ağır hizmet valf çeşitleri.

   


  hava su, inert gaz
  için, Ekonomik seri.  hava su, inert gaz için,
  Giriş-çıkış basınΔP= 0 bar.


  hava su, inert gaz için,
  Full orifisli vana.
  L P G  S E R İ S İ                              SU, HAVA İÇİN                          B U H A R   S E R İ S İ              V A K U M  S E R İ S İ 
  S8010 (TORK -GG) Serisi
  LPG Gaz Solenoid Valfleri
  ,
  1/8"...2" Normalde Kapalı
  S1060 (TORK-MI) Serisi Genel Maksat Solenoid Vana N.K pozisyon 5.5 Watt bobinliS20 Serisi, TORK Solenoid Valfleri, Buhar Serisi, N.K, ve N.K Pozisyon S30 (TORK-V) Serisi , TORK Vakum Serisi Solenoid Vafler,N.K. 

     LPG,Doğalgaz için,
  TSE belgeli.
  ................................................  Hava, su, inert gaz için,
  5,5 watt bobin gücü.


  Sıcak su, Buhar için (180C),

  Emiş hatları, sıfır hat basıncı, düşük hat basınçlı hava,su, gaz gibi hatlarda
  .

  Y A K I T  S E R İ S İ            K O M P R E S Ö R  S E R İ S İ       P A S L A N M A Z  S E R İ             P A T L A Ç  S E R İ S İ
  S40 Yakıt Serisi, brülör
  fuel oil, Solenoid Valfler
  S50 Serisi Kompresör  Solenoid Vanalar S60 Seri Paslanmaz Gövde, Solenoid VanalarPL10 Seri, TORK Patlaç Solenoid Vanalar 
   
  Fuel oil, Mazot, brülör için
  2/2 ve 3/2 yollu  Kompresör solenoid vanası
  N.K ve N.A pozisyon  Hava,su,gaz,asit, vb için
  2/2 ve 3/2 yollu NK ve NA

  Toz torbalı filtre sistem
  lerii çin N.K pozisyon 

  A T E X EXPROOF S E R İ         D O Ğ A L G A Z  S E R İ            Y A K I T  P O M P A  S E R İ S İ     B O Ş A L T M A  VALFİ SERİ
   
  S70 (TORK ExGP) Serisi, Exproof Serisi Solenoid VanalarS8011 (TORK-GV) Serisi Doğalgaz Solenoid Valfleri
  ve Ürünleri
  , N.A 
  S80 Serisi, Çift Bobinli Dolum TORK Solenoid Vanaları,N.K S8110 (TORK-GDV) serisi Drain Serisi Solenoid Vanalar,N.K.

  ATEX belgeli solenoid vana
  Parlayıcı ve yaanıcı ortamlar Zone Zone 1, 2 için

  El kontrol (manuel rest tip)Doğalgaz, LPG de kullanılır


  Benzin pompa istasyonları
  için solenoid vana

  basınçlı hava tanklarında su boşaltma amaçlı zaman röleli soleenoid vana

  L A T C H İ N G   S E R İ S İ             P İ N Ç H  S E R İ S  İ        P İ S T O N L U  S E R İ              A S İ T   S E R İ
   
   

  S8310 (TORK-LAC) Serisi TORK Latching Solenoid Vanalar

  Hava,su, inert gas için,
  kısa süreli enerji verilerek
  pozisyon değiştirme özelliği

   


  S8510 ( TORK-PIN)Serisi TORK Pinç
  Solenoid Valfler


  Hijyenik akışkanlar için, su, meyve
  suyu, asit vb

  S9183 (TORK -PSV) Serisi Yüksek Basınç Solenoid Valfleri,N.K, N.A

  Yüksek basınçlı hatlar için, hava ,su, buhar, sıcak yağlı hava, kompresör vb

  S84 80 Serisi TORK İzolasyon Solenoid Valfler

  Asit, hijyen akışkanlar için.
   T O R K  B O B İ N                    S O Ğ U T M A   V A L F L E R İ     P A R K , B A H Ç E,  T A R L A         S U L A M A İ Ç İ N  V A L F
   
  C10 serie, TORK Solenoid
  Vana Bobinleri ve Soketleri


  220 V, 110 V, 24V,12 V AC
  24V, 12 V DC standat tipler.
  10 watt, 14 watt

  S6110/S6210 Serisi, TORK
  Soğutma Solenoid Valfleri
  .N.K

  Soğutma gazları için rakor ve kaynak bağlantılı N.K

  S8990 Serisi, TORK Plastik Gövdeli Solenoid Valfler

  Su, park bahçe sulama için

  S8910 Serisi TORK Bahçe Sulama Solenoid Valfleri,N.K

  Park, bahçe sulama sistemi için

  Kİ R L İ  A K I Ş K A N  İ Ç İ N    A K T Ü A T Ö R, O N- OFF KONTROL   D E P R E M  K O N T R O L      F L A N Ş L I  V A N A
   
  TORK - 9190 Serisi valf, HVAC uygulamaları için zone tip, NK, NATORK -NM serie Namur
  Solenoid Valfler
  , 5/2, 3/2 yollu seriler
  Çift bobinli solenoid vana1/2"... 11/4",
  11/2", 2"

  S8079 (TORK-GLF) Serisi Flanş Bağlantılı Solenoid Vana, NK , -10..60 °C

  .

  Hava Su, sıcak su, HVAC uygulamalar için

  Pnömatik aktüatör on-off
  kontrolü için 

  gaz için çift kademe solenoid vana atex


  Su, için , tarım sulama sistemleri, spirinkli sulama. 

   F İ L T R E                                        Y Ü K S E K BASINÇLI VANA     H A V A KONTROLLÜ V A N A          - 170 ºC İ Ç İ N  V A N A
  Fitre-pislik tutucu,
  Solenoid vana girişine
  uzun ömür için
  Yüksek basınç ve yüksek
  sıcaklıközel istek üzere

  solenoid vana
  Hava kontrollü
  solenoid vana

  S9510 Seri

  Kryogenik
  solenoid vanalar

  . 
  Hava Su, sıcak su, HVAC uygulamalar için

  Pnömatik aktüatör on-off
  kontrolü için

  Deprem anında, gaz geçini keser, emniyet amaç için

   
  -196 C derece de
  gaz hattı için,  +60 C derece

   

  A S İ T İ Ç İ N  V A N A                   K O N T A K L I   V A N A                3 Y O L L U 1/2"......2 "V A N A         C O A X  V A N A
  isolasyon
  solenoid vanalar
  Kontak çıkışlı
  solenoid vana, NK
    3 yollu solenoid vana
    3/8", 1/2", 3/4", 1"

  3 yollu solenoid vana,tepeden
  tahliyeli 1/8" ve 1/4"

   Hava, su, buhar,gaz

          
  ...................

    
   PVC solenoid vana

   Gemi düdük solenoid vana

  Coax solenoid vana
  yüksek sıcaklık, yüksek
  basınç, viskoz akışkan

  3 yollu ssolenoid vana .
  1/8"1/4" , gövdeden
  üç yollu
         
   
   Normalde açık 3 yollu solenoid vana
   
   
  MİNİ EĞİTİM
   TORK SOLENOİD VANA Önemli serileri hangileridir? Nerelerde kullanılır?
   
   SERİ ADI
   SERİ ADI
  ÖZELLİĞİ
  KULLANILDIĞI AKIŞKANLAR
  1. S1010 Genel Maksatölçü:1/8"....1/2" direk çakmeli ( 0..16 bar)
  ölçü: 3/8".....3 "  pilot kontrollü (0,5..80 bar)
  Hava, su, inert gas,
  -10 ºC....80 ºC 
  2. S1020 Fark basınçssız
  çalışan Genel maksat
  ölçü: 3/8"....1 " pilot kontrollü (0,1..16 bar) Hava, su, inert gas, 
  -10 ºC....80 ºC 
  3. S2010 Buhar valfi serisi ölçü:1/8"....1/2" direk çakmeli ( 0.......6 bar)
  ölçü: 3/8".....2 " pilot kontrollü (0,5....6 bar) 
  140 ºC, 160ºC, 180ºC  Buhar
  sıcak su, sıcak akışkanlar için. 
  4. S3010 Vakum ve düşük
  basınç serisi
  ölçü:1/8"....1/4" direk çakmeli ( -1 ..0..3 bar)
  ölçü: 3/8".....2 " pilot kontrollü (-1 ..0,.3 bar) 
  Hava, su, inert gas,
  -10 ºC....80 ºC  
  5. S4010Yakıt serisi ölçü:1/8"....1/4" direk çakmeli ( 0......35 bar)
  ölçü: 3/8".....2 " pilot kontrollü(0,5....35 bar) 
  Brülör, fuel oil, mazot
  140 ºC, 160ºC, 180ºC 
  6. S5010 Kompresör serisi ölçü:1/8"....1/4" direk çakmeli ( 0......35 bar)
  ölçü: 3/8".....2 " pilot kontrollü(0,5....35 bar)  
  Brülör, fuel oil, mazot
  140 ºC, 160ºC,  
  7. S6010 Paslanmaz gövde ölçü:1/8"....1/2" direk çakmeli ( 0.....16 bar)
  ölçü: 3/8".....3 " pilot kontrollü (0,5..16 bar) 
  Asit, korrozif akışkanlar
  solventler, su, gaz. 
  8. S7010 ATEX Eksproof seri ölçü:1/8"....1/2" direk çakmeli ( 0.....16 bar)
  ölçü: 3/8".....3 " pilot kontrollü (0,5..16 bar) 
  patlayıcı ve yanıcı ortamlar,
  patlayıcı yanıcı gazlar ve akışkan 
  9. PL10 Patlaç valf serisi ölçü: 3/4".....3 " pilot kontrollü (0,5..8 bar) Torbalı filtreler, bunkerler, toz
  temizleme siztemleri için 
  10.S8010  LPG ve doğalgaz ölçü: 3/4".....3 " pilot kontrollü (0,5..8 bar) LPG gazı vb gazlar için TSE belgeli 
  11. S8011 Doğalgaz Manuel
  Reset serisi 
  ölçü: 3/4".....2 " pilot kontrollü (0,..500 mbar)  Doğalgaz için emniyet kontrolü için
  gaz alarm cihazı, elektronik debrem
  algılama cihazı  ile  birlikte kullanır. 

  1. VANA-DEBİ BASINÇ-KV -ÖLÇÜ KARTI PDF  

   
   2. V İ D E O : SOLENOİD VANA NASIL ÇALIŞIR ?
   
   
    3. SOLENOİD VANAYI ADIM, ADIM  SEÇME, 
            Temiz akışkan, bobin gerilim voltajı uygun seçme, uygun basınçta, sıcaklıkta, uygun akışkanda 
            çalışan  valf seçilmeli .  
  1. adım:solenoid vana ölçüsü belirlenmeli ( 1/8".............4")
  2. adım: solenoid vana pozisyonu belirlenmeli ( normalde açık   veya  normalde kapalı)
  3.adım:  solenoid vana bobin  çalışma voltajı seçilmeli ( 220 V AC, 110 V AC, 24 V AC, 12V AC, 24V DC,12V DC veya  özel 
  4.adım: Solenoid vana içinden geçecek akışkan cinsi ( hava , su, gaz, buhar çeşitleri) 
  5. adım: Solenoid vana içinden geçen akışkanın çalışma sıcaklığı ( - 170 ºC ..... + 180 ºC )  ve  
                                                             akışkanın çalışma basıncı ( -1 bar...0 bar,  20 mbar....1 bar, 2 bar,  10 bar, 16...100bar)
  6. adım: Solenoid vananın gövde malzemesi, (pirinç, paslanmaz, pvc, alüminyum) 
  7.adım teklif talebi veya  sipariş  verme: satis@sms-tork.com.tr  veya  tork@sms-tork.com.tr

   
           AKIŞKAN BASINÇI SOLENOİD VANA SEÇİMİNDE ÇOK ÖNEMLİDİR.

   3.1)   Direk çekmeli tüm solenoid vanalar (S1010, S2010, S3010, S4010, S5010..serileri)  ve 
             TORK GZ Serisi fark basınçsız çalışan valfler ( S1020 Serisi)  diyaframlı solenoid vanalar        
             ΔP= 0 Bar da da  çalışır. Örnek: giriş basıncı P1=3 bar ve çıkış basıncı P2=3 bar  yani (ΔP= 0 Bar) olsa da
             direk çekmeli valfler çalışır, S1020 serisi pilot kontrollü solenoid valfler çalışır.
             Dikkat: S1020 Seri diyaframlı pilot kontrollü seride, Giriş basınçı daima  çıkış basınçının üzerinde olmalı.
             O bar  fark basınçta da çalışan bu seri solenoid vanaları bu tür uygulamalarda tercih edilmeli.  
             ΔP= 0 Bar demek, hatta akışkan giriş basıncı 0 bar olmalı manası çıkmamalı. 0 barda akış fiziken olmaz.

   
   

  Direk çekmeli solenoid vana çalışma  şartları.
  1. akışkan giriş basıncı 0 bar, 0.1 bar, 0,2 bar.
  ......1 bar,....10 bar.....16 bar  ise valf çalışır.
  2. akışkan akış yönü, solenoid vana üzerindeki
  ok yönüyle ayni olmalıdır.;
  3. örnek:giriş basıncı: P1:3 bar, çıkış basıncı: 3 bar
  yani fark basınç 0bar ise valf çalışır.
  4.örnek: giriş basıncıP1: 3 bar, çıkış basınçı P2:2,9 bar
  yani giriş basıncından düşük, 0 bar yani atmosfere açık
  solenoid vana çalışır.
  5. örnek: giriş basıncı:2 bar , çıkış basıncı P2: 4 Bar veya
  daha yüksek, yani giriş basıncından yüksek,Bir apartmanın
  catısındaki tanka su gönderiliyor. Apartman yüksekliği 30mt
  yani basınç 3 bar, valf kapandığında su geri kaçar.
  Ne yapmalı, valf çıkışına çakvalf koymalı. Solenoid vana
  Çekvalf görevi görmez.


       
   
   3.2) Diyaframlı solenoid valfler;
   Diyaframlı solenoid valfler;Solenoid valflerde orifis büyüdükce diyaframlı serilere geçilir.Diyframı açıp kapamak için extra bir basınca ihtiyaç vardır. İşte bu basınca fark basınç adı verilmiştir.
  Yani hattaki akışkanın vanaya giriş basıncı, çıkış tarafındaki basınçdan 0,5 bar, 0,3 bar daha büyük olmalıdır.
  TORK GP (S10 10 Serisi 3/8"....2" ölçüler), S20 serisi, S40 Serisi, S50 serisi ,S70 Serisi diyaframlı solenoid valfler, yani  pilot kontrollü solenoid vanadır. Bu seri solenoid valf hatta akışkan akış yönüyle , valf üzerindeki ok  ayni yönde olmalı ve
  giriş basınçı daima çıkış tarafındaki basınçtan 0,3 bar, 0,4 bar kadarda olsa büyük olmak zorundadır. Yoksa solenoid valf çalışmaz.
  Geniş bilgi için: 0530 100 27 78 ve , 0216 3643405 i arayınız.

   SOLENOİD VANA  ÇALIŞMASINDA FARK BASINÇ ÇOK ÖNEMLİDİR, FARK BASINÇ  NE DEMEKTİR?
   
  Yandaki şekilden de görüleceği gibi fark basınç 
  Solenoid vananın giriş basınçı P1 ile Çıkış hattındaki
  basınç P2 arasındaki  basınç farkıdır. ΔP olarak gösterilir.
  Diyaframlı büyük ölçü (3/8".....3" ) Solenoid vanaların
  çalışmasında çok önemli faktördür.
  Bu tür büyük orifisli valflerde  diyafram olduğundan ,
  bir fark basınç aracılığı ile valf açılıp kapanır.

   
  4. )  PİSLİK TUTUCU  ( solenoid vana diyaframını akışkan içindeki partiküllerden korumak için tavsiye edilir)
   
   

  Solenoid vana kullanılan hat içindeki akışkan temiz olmalı. Akışkan içindeki partüküller
  solenoid vananın diyaframına zarar verir. Solenoid vananın kovan- çekirdek çalışma
  sistemine zarar verirler. Bu nedenle solenoid vananın önüne filtre( pislik tutucu) monte
  edilmesi partiküllü sularda önerilir. Geniş bilgi için....


   5.) Solenoid valflerde görülen önemli arızalar nelerdir?
  Akişkanınız filtre edilmiyorsa, içinde tortu, çamur, pas, kaynak parcaları yada suda bol kireç varsa bunlar mutlaka bir gün solenoid vananızın sızdırmazlık elemalarına ve harekatlı parçası çekirdek ve yayın içine girerek hareketini engelleyerek zarar verir. Ayrıca elektrik voltajınız, bobin üzerinde yazan değerden (%10 -+ fark ) çok değişirse bobininiz yanabilir.Hat basıncınız seçtiğiniz vanaserisine uygun değilse valf çalışmaz. Akışkanın akış yönüyle solenoid vana üzerinde ok yününün ayni olması da çok önemlidir. Solenoid vana çıkışına çek valf konmazsa valf geriye akışkanı kaçırır. Girişine filtre konursa tortular valf diyaframına ve kovan çekirdek çalışmasına zarar veremez. Valf ömrü uzun olur. Geniş bilgi için
   
   
  Danışma ve Sipariş için : satis@sms-tork.com.tr tork@sms-tork.com.tr tel: 0216 3643405
  Servis, destek hattı.hemen arayın,                                           tel : 0530 100 27 78
   
    
    

  www.e-jett.com
  SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş.
  MERKEZ: Bostancı Yolu Kuru Sok. No:16 Y.Dudullu 34776 Ümraniye İstanbul/ TÜRKİYE
  Tel: +90 216 364 3405 (pbx)      Fax: 0216 364 3757
  tork@sms-tork.com.tr satis@sms-tork.com.tr export@.sms-tork.com.tr

  FABRİKA: Çerkeşli OSB Mah. İMES 5. Cadde No:6 Dilovası İMES OSB Kocaeli/ TÜRKİYE
  Tel: +90 262 290 20 20      Fax: +90 262 290 20 21