| Turkish | English | French | Deutsch | Russian | Persian
Ana Sayfa SMS-TORK Proje & Proses Aktüatör & Aksesuar Solenoid Vana, doğalgaz Endüstriyel Valfler Ölçü Kontrol Servis İ.K. İletişim ürün arama

solenoid vana

Anasayfa » solenoid vana
share on facebook  tweet  share on google  print  

solenoid vana

 
YENİ ÜRÜN TANITIM..
S9183 (TORK -PSV) Serisi Yüksek Basınç Solenoid Valfleri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TORK SOLENOİD VANA ANA SERİ ÇEŞİTLERİ
Değerli ziyaretcimiz, değerli müşterimiz solenoid valfler kullanım alanlarına göre sınıflandırılmış serilerden oluşur
TORK solenoid valflerimiz %100 yerli imalat olup Üniversitelerimiz - firmamız AR-GE işbirliği ile gelistirilmiştir GERİ
                        G E N E L   M A K S A T   S E R İ   S O L E N O İ D  V A L F L E  R
 

S1010 (TORK-GP) Serisi, Genel Maksat tip N.K.,N.A
Solenoid Vana
, 2 ve 3 yollu 

S1073 Serisi Genel
Maksat tip , N.K.
Solenoid Valfler
, 2 yollu 

S1020 (TORK - GZ ) serisi
Sıfır Fark Basınç, TORK Solenoid Valfler,N.K, N.A 
 

S1030 (TORK-GL) Genel Maksat Solenoid Vana, Full orifisli NA , N.K pozisyon 


hava su, inert gaz için
Ağır hizmet valf çeşitleri.

 


hava su, inert gaz
için, Ekonomik seri.hava su, inert gaz için,
Giriş-çıkış basınΔP= 0 bar.


hava su, inert gaz için,
Full orifisli vana.
L P G  S E R İ S İ                              SU, HAVA İÇİN                          B U H A R   S E R İ S İ              V A K U M  S E R İ S İ 
S8010 (TORK -GG) Serisi
LPG Gaz Solenoid Valfleri
,
1/8"...2" Normalde Kapalı
S1060 (TORK-MI) Serisi Genel Maksat Solenoid Vana N.K pozisyon 5.5 Watt bobinliS20 Serisi, TORK Solenoid Valfleri, Buhar Serisi, N.K, ve N.K Pozisyon S30 (TORK-V) Serisi , TORK Vakum Serisi Solenoid Vafler,N.K. 

 LPG,Doğalgaz için,
TSE belgeli.
................................................Hava, su, inert gaz için,
5,5 watt bobin gücü.


Sıcak su, Buhar için (180C),

Emiş hatları, sıfır hat basıncı, düşük hat basınçlı hava,su, gaz gibi hatlarda
.

Y A K I T  S E R İ S İ            K O M P R E S Ö R  S E R İ S İ       P A S L A N M A Z  S E R İ             P A T L A Ç  S E R İ S İ
S40 Yakıt Serisi, brülör
fuel oil, Solenoid Valfler
S50 Serisi Kompresör  Solenoid Vanalar S60 Seri Paslanmaz Gövde, Solenoid VanalarPL10 Seri, TORK Patlaç Solenoid Vanalar 
 
Fuel oil, Mazot, brülör için
2/2 ve 3/2 yolluKompresör solenoid vanası
N.K ve N.A pozisyonHava,su,gaz,asit, vb için
2/2 ve 3/2 yollu NK ve NA

Toz torbalı filtre sistem
lerii çin N.K pozisyon 

A T E X EXPROOF S E R İ         D O Ğ A L G A Z  S E R İ            Y A K I T  P O M P A  S E R İ S İ     B O Ş A L T M A  VALFİ SERİ
 
S70 (TORK ExGP) Serisi, Exproof Serisi Solenoid VanalarS8011 (TORK-GV) Serisi Doğalgaz Solenoid Valfleri
ve Ürünleri
, N.A 
S80 Serisi, Çift Bobinli Dolum TORK Solenoid Vanaları,N.K S8110 (TORK-GDV) serisi Drain Serisi Solenoid Vanalar,N.K.

ATEX belgeli solenoid vana
Parlayıcı ve yaanıcı ortamlar Zone Zone 1, 2 için

El kontrol (manuel rest tip)Doğalgaz, LPG de kullanılır


Benzin pompa istasyonları
için solenoid vana

basınçlı hava tanklarında su boşaltma amaçlı zaman röleli soleenoid vana

L A T C H İ N G   S E R İ S İ             P İ N Ç H  S E R İ S  İ        P İ S T O N L U  S E R İ              A S İ T   S E R İ
 
 

S8310 (TORK-LAC) Serisi TORK Latching Solenoid Vanalar

Hava,su, inert gas için,
kısa süreli enerji verilerek
pozisyon değiştirme özelliği

 


S8510 ( TORK-PIN)Serisi TORK Pinç
Solenoid Valfler


Hijyenik akışkanlar için, su, meyve
suyu, asit vb

S9183 (TORK -PSV) Serisi Yüksek Basınç Solenoid Valfleri,N.K, N.A

Yüksek basınçlı hatlar için, hava ,su, buhar, sıcak yağlı hava, kompresör vb

S84 80 Serisi TORK İzolasyon Solenoid Valfler

Asit, hijyen akışkanlar için.
 T O R K  B O B İ N                    S O Ğ U T M A   V A L F L E R İ     P A R K , B A H Ç E,  T A R L A         S U L A M A İ Ç İ N  V A L F
 
C10 serie, TORK Solenoid
Vana Bobinleri ve Soketleri


220 V, 110 V, 24V,12 V AC
24V, 12 V DC standat tipler.
10 watt, 14 watt

S6110/S6210 Serisi, TORK
Soğutma Solenoid Valfleri
.N.K

Soğutma gazları için rakor ve kaynak bağlantılı N.K

S8990 Serisi, TORK Plastik Gövdeli Solenoid Valfler

Su, park bahçe sulama için

S8910 Serisi TORK Bahçe Sulama Solenoid Valfleri,N.K

Park, bahçe sulama sistemi için

Kİ R L İ  A K I Ş K A N  İ Ç İ N    A K T Ü A T Ö R, O N- OFF KONTROL   D E P R E M  K O N T R O L      F L A N Ş L I  V A N A
 
TORK - 9190 Serisi valf, HVAC uygulamaları için zone tip, NK, NATORK -NM serie Namur
Solenoid Valfler
, 5/2, 3/2 yollu seriler
Çift bobinli solenoid vana1/2"... 11/4",
11/2", 2"

S8079 (TORK-GLF) Serisi Flanş Bağlantılı Solenoid Vana, NK , -10..60 °C

.

Hava Su, sıcak su, HVAC uygulamalar için

Pnömatik aktüatör on-off
kontrolü için 

gaz için çift kademe solenoid vana atex


Su, için , tarım sulama sistemleri, spirinkli sulama. 

 F İ L T R E                                        Y Ü K S E K BASINÇLI VANA     H A V A KONTROLLÜ V A N A          - 170 ºC İ Ç İ N  V A N A
Fitre-pislik tutucu,
Solenoid vana girişine
uzun ömür için
Yüksek basınç ve yüksek
sıcaklıközel istek üzere

solenoid vana
Hava kontrollü
solenoid vana

S9510 Seri

Kryogenik
solenoid vanalar

. 
Hava Su, sıcak su, HVAC uygulamalar için

Pnömatik aktüatör on-off
kontrolü için

Deprem anında, gaz geçini keser, emniyet amaç için

 
-196 C derece de
gaz hattı için,  +60 C derece

 

A S İ T İ Ç İ N  V A N A                   K O N T A K L I   V A N A                3 Y O L L U 1/2"......2 "V A N A         C O A X  V A N A
isolasyon
solenoid vanalar
Kontak çıkışlı
solenoid vana, NK
  3 yollu solenoid vana
  3/8", 1/2", 3/4", 1"

3 yollu solenoid vana,tepeden
tahliyeli 1/8" ve 1/4"

 Hava, su, buhar,gaz

        
...................

  
 PVC solenoid vana

 Gemi düdük solenoid vana

Coax solenoid vana
yüksek sıcaklık, yüksek
basınç, viskoz akışkan

3 yollu ssolenoid vana .
1/8"1/4" , gövdeden
üç yollu
       
 
 Normalde açık 3 yollu solenoid vana
 
 
MİNİ EĞİTİM
 TORK SOLENOİD VANA Önemli serileri hangileridir? Nerelerde kullanılır?
 
 SERİ ADI
 SERİ ADI
ÖZELLİĞİ
KULLANILDIĞI AKIŞKANLAR
1. S1010 Genel Maksatölçü:1/8"....1/2" direk çakmeli ( 0..16 bar)
ölçü: 3/8".....3 "  pilot kontrollü (0,5..80 bar)
Hava, su, inert gas,
-10 ºC....80 ºC 
2. S1020 Fark basınçssız
çalışan Genel maksat
ölçü: 3/8"....1 " pilot kontrollü (0,1..16 bar) Hava, su, inert gas, 
-10 ºC....80 ºC 
3. S2010 Buhar valfi serisi ölçü:1/8"....1/2" direk çakmeli ( 0.......6 bar)
ölçü: 3/8".....2 " pilot kontrollü (0,5....6 bar) 
140 ºC, 160ºC, 180ºC  Buhar
sıcak su, sıcak akışkanlar için. 
4. S3010 Vakum ve düşük
basınç serisi
ölçü:1/8"....1/4" direk çakmeli ( -1 ..0..3 bar)
ölçü: 3/8".....2 " pilot kontrollü (-1 ..0,.3 bar) 
Hava, su, inert gas,
-10 ºC....80 ºC  
5. S4010Yakıt serisi ölçü:1/8"....1/4" direk çakmeli ( 0......35 bar)
ölçü: 3/8".....2 " pilot kontrollü(0,5....35 bar) 
Brülör, fuel oil, mazot
140 ºC, 160ºC, 180ºC 
6. S5010 Kompresör serisi ölçü:1/8"....1/4" direk çakmeli ( 0......35 bar)
ölçü: 3/8".....2 " pilot kontrollü(0,5....35 bar)  
Brülör, fuel oil, mazot
140 ºC, 160ºC,  
7. S6010 Paslanmaz gövde ölçü:1/8"....1/2" direk çakmeli ( 0.....16 bar)
ölçü: 3/8".....3 " pilot kontrollü (0,5..16 bar) 
Asit, korrozif akışkanlar
solventler, su, gaz. 
8. S7010 ATEX Eksproof seri ölçü:1/8"....1/2" direk çakmeli ( 0.....16 bar)
ölçü: 3/8".....3 " pilot kontrollü (0,5..16 bar) 
patlayıcı ve yanıcı ortamlar,
patlayıcı yanıcı gazlar ve akışkan 
9. PL10 Patlaç valf serisi ölçü: 3/4".....3 " pilot kontrollü (0,5..8 bar) Torbalı filtreler, bunkerler, toz
temizleme siztemleri için 
10.S8010  LPG ve doğalgaz ölçü: 3/4".....3 " pilot kontrollü (0,5..8 bar) LPG gazı vb gazlar için TSE belgeli 
11. S8011 Doğalgaz Manuel
Reset serisi 
ölçü: 3/4".....2 " pilot kontrollü (0,..500 mbar)  Doğalgaz için emniyet kontrolü için
gaz alarm cihazı, elektronik debrem
algılama cihazı  ile  birlikte kullanır. 

1. VANA-DEBİ BASINÇ-KV -ÖLÇÜ KARTI PDF  

 
 2. V İ D E O : SOLENOİD VANA NASIL ÇALIŞIR ?
 
 
  3. SOLENOİD VANAYI ADIM, ADIM  SEÇME, 
          Temiz akışkan, bobin gerilim voltajı uygun seçme, uygun basınçta, sıcaklıkta, uygun akışkanda 
          çalışan  valf seçilmeli .  
1. adım:solenoid vana ölçüsü belirlenmeli ( 1/8".............4")
2. adım: solenoid vana pozisyonu belirlenmeli ( normalde açık   veya  normalde kapalı)
3.adım:  solenoid vana bobin  çalışma voltajı seçilmeli ( 220 V AC, 110 V AC, 24 V AC, 12V AC, 24V DC,12V DC veya  özel 
4.adım: Solenoid vana içinden geçecek akışkan cinsi ( hava , su, gaz, buhar çeşitleri) 
5. adım: Solenoid vana içinden geçen akışkanın çalışma sıcaklığı ( - 170 ºC ..... + 180 ºC )  ve  
                                                           akışkanın çalışma basıncı ( -1 bar...0 bar,  20 mbar....1 bar, 2 bar,  10 bar, 16...100bar)
6. adım: Solenoid vananın gövde malzemesi, (pirinç, paslanmaz, pvc, alüminyum) 
7.adım teklif talebi veya  sipariş  verme: satis@sms-tork.com.tr  veya  tork@sms-tork.com.tr

 
         AKIŞKAN BASINÇI SOLENOİD VANA SEÇİMİNDE ÇOK ÖNEMLİDİR.

 3.1)   Direk çekmeli tüm solenoid vanalar (S1010, S2010, S3010, S4010, S5010..serileri)  ve 
           TORK GZ Serisi fark basınçsız çalışan valfler ( S1020 Serisi)  diyaframlı solenoid vanalar        
           ΔP= 0 Bar da da  çalışır. Örnek: giriş basıncı P1=3 bar ve çıkış basıncı P2=3 bar  yani (ΔP= 0 Bar) olsa da
           direk çekmeli valfler çalışır, S1020 serisi pilot kontrollü solenoid valfler çalışır.
           Dikkat: S1020 Seri diyaframlı pilot kontrollü seride, Giriş basınçı daima  çıkış basınçının üzerinde olmalı.
           O bar  fark basınçta da çalışan bu seri solenoid vanaları bu tür uygulamalarda tercih edilmeli.  
           ΔP= 0 Bar demek, hatta akışkan giriş basıncı 0 bar olmalı manası çıkmamalı. 0 barda akış fiziken olmaz.

 
 

Direk çekmeli solenoid vana çalışma  şartları.
1. akışkan giriş basıncı 0 bar, 0.1 bar, 0,2 bar.
......1 bar,....10 bar.....16 bar  ise valf çalışır.
2. akışkan akış yönü, solenoid vana üzerindeki
ok yönüyle ayni olmalıdır.;
3. örnek:giriş basıncı: P1:3 bar, çıkış basıncı: 3 bar
yani fark basınç 0bar ise valf çalışır.
4.örnek: giriş basıncıP1: 3 bar, çıkış basınçı P2:2,9 bar
yani giriş basıncından düşük, 0 bar yani atmosfere açık
solenoid vana çalışır.
5. örnek: giriş basıncı:2 bar , çıkış basıncı P2: 4 Bar veya
daha yüksek, yani giriş basıncından yüksek,Bir apartmanın
catısındaki tanka su gönderiliyor. Apartman yüksekliği 30mt
yani basınç 3 bar, valf kapandığında su geri kaçar.
Ne yapmalı, valf çıkışına çakvalf koymalı. Solenoid vana
Çekvalf görevi görmez.


     
 
 3.2) Diyaframlı solenoid valfler;
 Diyaframlı solenoid valfler;Solenoid valflerde orifis büyüdükce diyaframlı serilere geçilir.Diyframı açıp kapamak için extra bir basınca ihtiyaç vardır. İşte bu basınca fark basınç adı verilmiştir.
Yani hattaki akışkanın vanaya giriş basıncı, çıkış tarafındaki basınçdan 0,5 bar, 0,3 bar daha büyük olmalıdır.
TORK GP (S10 10 Serisi 3/8"....2" ölçüler), S20 serisi, S40 Serisi, S50 serisi ,S70 Serisi diyaframlı solenoid valfler, yani  pilot kontrollü solenoid vanadır. Bu seri solenoid valf hatta akışkan akış yönüyle , valf üzerindeki ok  ayni yönde olmalı ve
giriş basınçı daima çıkış tarafındaki basınçtan 0,3 bar, 0,4 bar kadarda olsa büyük olmak zorundadır. Yoksa solenoid valf çalışmaz.
Geniş bilgi için: 0530 100 27 78 ve , 0216 3643405 i arayınız.

 SOLENOİD VANA  ÇALIŞMASINDA FARK BASINÇ ÇOK ÖNEMLİDİR, FARK BASINÇ  NE DEMEKTİR?
 
Yandaki şekilden de görüleceği gibi fark basınç 
Solenoid vananın giriş basınçı P1 ile Çıkış hattındaki
basınç P2 arasındaki  basınç farkıdır. ΔP olarak gösterilir.
Diyaframlı büyük ölçü (3/8".....3" ) Solenoid vanaların
çalışmasında çok önemli faktördür.
Bu tür büyük orifisli valflerde  diyafram olduğundan ,
bir fark basınç aracılığı ile valf açılıp kapanır.

 
4. )  PİSLİK TUTUCU  ( solenoid vana diyaframını akışkan içindeki partiküllerden korumak için tavsiye edilir)
 
 

Solenoid vana kullanılan hat içindeki akışkan temiz olmalı. Akışkan içindeki partüküller
solenoid vananın diyaframına zarar verir. Solenoid vananın kovan- çekirdek çalışma
sistemine zarar verirler. Bu nedenle solenoid vananın önüne filtre( pislik tutucu) monte
edilmesi partiküllü sularda önerilir. Geniş bilgi için....


 5.) Solenoid valflerde görülen önemli arızalar nelerdir?
Akişkanınız filtre edilmiyorsa, içinde tortu, çamur, pas, kaynak parcaları yada suda bol kireç varsa bunlar mutlaka bir gün solenoid vananızın sızdırmazlık elemalarına ve harekatlı parçası çekirdek ve yayın içine girerek hareketini engelleyerek zarar verir. Ayrıca elektrik voltajınız, bobin üzerinde yazan değerden (%10 -+ fark ) çok değişirse bobininiz yanabilir.Hat basıncınız seçtiğiniz vanaserisine uygun değilse valf çalışmaz. Akışkanın akış yönüyle solenoid vana üzerinde ok yününün ayni olması da çok önemlidir. Solenoid vana çıkışına çek valf konmazsa valf geriye akışkanı kaçırır. Girişine filtre konursa tortular valf diyaframına ve kovan çekirdek çalışmasına zarar veremez. Valf ömrü uzun olur. Geniş bilgi için
 
 
Danışma ve Sipariş için : satis@sms-tork.com.tr tork@sms-tork.com.tr tel: 0216 3643405
Servis, destek hattı.hemen arayın,                                           tel : 0530 100 27 78
 
  
  
SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş.
MERKEZ: Bostancı Yolu Kuru Sok. No:16 Y.Dudullu 34776 Ümraniye İstanbul/ TÜRKİYE
Tel: +90 216 364 3405 (pbx)      Fax: 0216 364 3757
tork@sms-tork.com.tr satis@sms-tork.com.tr export@.sms-tork.com.tr

FABRİKA: Çerkeşli OSB Mah. İMES 5. Cadde No:6 Dilovası İMES OSB Kocaeli/ TÜRKİYE
Tel: +90 262 290 20 20      Fax: +90 262 290 20 21